Goederenvervoer over water in stroomversnelling

Geplaatst op dinsdag 12 julinieuws

Om de CO2-uitstoot en het aantal vervoersbewegingen te verminderen mogen vanaf 2025 alleen zero-emissie bedrijfswagens de binnenstad en het stationsgebied van Leiden nog in. Leiden is één van de circa 40 gemeenten die dan een zero emissiezone invoert. Transport over water was ruim 400 jaar geleden gemeengoed in Leiden. Deze manier van transport kan, met aan de waterkant gelegen overslagplaatsen, opnieuw worden ingezet en zo een duurzame oplossing bieden voor de overstap naar schonere vormen van vervoer.

In februari 2022 organiseerden Ondernemend Leiden, Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Leiden het webinar ‘Goederenvervoer over water’. Wethouder North riep de aanwezigen op om samen te werken en mee te denken over hoe we de 28 kilometer aan singels en grachten optimaal kunnen benutten. Een groot deel van de ondernemers en instellingen zitten namelijk dicht tot zeer dicht op de grachten en zouden daardoor makkelijk via het water bevoorraad kunnen worden. Of dit nu gaat over het bevoorraden van de horeca, het leveren van bouwmaterialen voor een grote verbouwing of het afvoeren van afval. 

De aanleiding voor het webinar was een discussie tussen de overheid en marktpartijen, ontstaan door de plannen om de doorvaarhoogte van de Trekvlietbrug te verlagen. Belangenbehartigers Ondernemend Leiden en Bedrijvig Leiden waren hierop tegen omdat goederenvervoer over water dan belemmerd zou worden. Vanwege operationele redenen was de verhoging helaas geen optie. “Zodoende is er beroep gedaan op de provincie Zuid-Holland en gemeente Leiden om de laad- en loswal beschikbaar te stellen aan marktpartijen. Beide organisaties reageerden daar positief op. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de transitie om de stad duurzaam te bevoorraden en het aantal vervoersbewegingen te verminderen. Daarbij blijven we opletten dat de nieuwe manieren van het bevoorraden van ondernemers betaalbaar blijft en de bedrijfsvoering niet belemmert. Dit is extra belangrijk in deze economische onzekere tijden”, aldus Erwin Roodhart, manager Stadsbreed bij Ondernemend Leiden.  

7 juli jl. presenteerden een aantal marktpartijen hun plannen over de wijze waarop ze de laad- en loswal in de nabije toekomst gaan inrichten. Enerzijds om winkels en horeca te bevoorraden en anderzijds om grote bouwprojecten te voorzien van bouwmaterialen en het bouwafval af te voeren. De laad- en loswal gaat binnenkort al op deze manier ingezet worden bij de te ontwikkelen Humanity Campus van de Universiteit Leiden aan de Witte Singel. 

Met de geplande opening van de eerste halte, de laad- en loswal aan de Trekvliet, zijn de eerste stappen gezet om Leiden duurzaam via het water te bevoorraden. Wilmar Treffers, directeur van PIMMBV, licht toe: “De cityterminal is een openbare plek waar weg en land elkaar raakt en is hierdoor geschikt als overslagplek. Zo kunnen we de stad emissievrij bevoorraden met een goede balans tussen land en water, net zoals Leiden vroeger al deed.” 

Goederenvervoer over het water biedt grote kansen om ondernemers in de stad op een duurzame manier te bevoorraden. Edwin van Diemen, CEO van Van Diemen Sloopwerken, vertelt: “Je kan niet met die zware vrachtwagens door de stad blijven rijden. Dan moet je innovatieve oplossingen verzinnen en dit is daar één van.” Ook ontlast vervoer over water de wegen in onze historische binnenstad. Amber Langeveld, shopmanager van de Esprit in Leiden, is enthousiast: “We zitten dicht bij het water, dus ik vind het niet meer dan logisch om dat te gebruiken. Ook zou ik in de ochtend minder last hebben van verkeer voor mijn winkel, omdat er niet telkens busjes hoeven te stoppen.”