Een werkbezoek met impact!

Geplaatst op vrijdag 24 februarinieuws

Op vrijdag 3 februari vond het tweede werkbezoek van Ondernemend Leiden plaats. Het werkbezoek richtte zich op Duurzame Stadsdistributie en Veilige wijkwinkelcentra. De thema’s werden op diverse locaties onder de aandacht gebracht.

Met succes: We kunnen terugblikken op een positief werkbezoek!

Allereerst was er een grote opkomst: van alle politieke partijen waren één of meerdere raadsleden aanwezig. Daarnaast was de verantwoordelijk wethouder en de diverse bestuurders van de ondernemersverenigingen aanwezig.

Ten tweede kregen we terug dat de uitdagingen, waar ondernemers tegenaan lopen, goed zijn overgebracht. Zo bracht Arno de Jong van de Sligro goed over waar ze tegenaan lopen bij de transitie naar emissievrij vervoer en presenteerden de initiatiefnemers van het ‘vervoer over water plan’ hetgeen er gedaan moet worden om dit te laten slagen. Raadslid Elianne Wijnands, te zien aan het einde van onderstaande video, concludeerde tot slot dat er in de wijkwinkelcentra ruimte voor verbetering is. Elianne concludeert dan ook dat de werkbezoeken ervoor zorgen dat raadsleden weten wat er speelt. Dit kunnen ze goed gebruiken bij de beoordeling van beleidsvoorstellen en het doen van voorstellen aan de raad en college.

Ten derde ontstonden er diverse verbindingen tussen de ondernemers en raadsleden en zijn er diverse vervolgafspraken gemaakt om te praten over oplossingsrichtingen.

Kortom, successen waar we trots op mogen zijn!

De video van het werkbezoek kun je bekijken via: https://youtube.com/watch?v=TWzFPDgWUpI&feature=shares