1

De plek van Bedrijventerreinen in de Energietransitie van de Leidse regio

Geplaatst op maandag 11 julinieuws

Hoe kunnen we de bedrijventerreinen in regio Leiden faciliteren om hun plek in de energietransitie in te nemen? Samen met Economie071 gaan we met die vraag aan de slag door middel van het project: De plek van Bedrijventerreinen in de Energietransitie van de Leidse regio. Marnix Zwart is projectleider

Het project heeft een tweeledig doel. Enerzijds worden de kaders, voorwaarden en afhankelijkheden rondom de energietransitie in kaart gebracht. Anderzijds wordt er een ‘gereedschapskist’ met concrete mogelijkheden samengesteld.

Meer weten? Bekijk de projectkaart in de bijlage.