1

De kansen voor brede welvaart in regio Leiden; presentatie RaboResearch d.d. 4-3-2024

Geplaatst op woensdag 6 maartnieuws

Begin maart kregen de partners van en betrokkenen bij Economie071 een uitgebreide presentatie van Otto Raspe, hoofdonderzoeker bij RaboResearch, over de economische groei en brede welvaart in regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek.

De presentatie liet zien dat er aanzienlijke verschillen zijn in economische groei en welvaart binnen Nederland. Elke regio is anders. Het is daarom van belang om goed te kijken naar de regionale uitdagingen die er zijn. Ook de Leidse regio heeft te maken met specifieke uitdagingen.

‘Economische groei en welvaart bloeien op als de Leidse regio haar unieke uitdagingen omarmt en samenwerkt aan een duurzame toekomst’.

Potentie aanwezig

Zo blijft de economische groei achter, terwijl er wel potentie is. De reden daarvoor kan gezocht worden in drie oorzaken:

  • Het sectorstructuureffect: bepaalde sectoren groeien minder hard.
  • Het productiviteitseffect: sommige sectoren zijn minder productief.
  • Het werkgelegenheidseffect: dit gaat over volume. Werkgelegenheid is niet overal even hard gegroeid

In Leiden is daarnaast zorg en onderwijs groot en sterk. In de Duin- en Bollenstreek scoort handel heel goed. Clusters in stuwende sectoren ontbreken (clusters met een afzetgebied buiten de regio).

Positieve ontwikkeling

Er zijn ook specifieke kenmerken van de regio te benoemen die zich positief ontwikkelen. Ellen Dijkstra van Statistiek en Onderzoek van gemeente Leiden, gaf bijvoorbeeld aan dat het aantal bedrijven is gestegen de afgelopen jaren in elke gemeente binnen Economie071. En in bijna elke gemeente steeg ook het aantal werkzame personen. Dit zijn gunstige voorwaarden voor economische groei en zorgt voor stijging van het bruto regionaal product.

Wat heeft aandacht nodig?

Uit het RaboResearch onderzoek blijkt verder dat de brede welvaart in de Leidse regio en de Bollenstreek hoger is dan elders in het land en andere regio’s in Zuid-Holland (waarbij Leiden wel lager scoort dan de regio en de Duin- en Bollenstreek). Met relatief hoge scores hebben betrekking op baanzekerheid, inkomen, gezondheid, sociale contacten en veiligheid. De lagere scores zitten op thema’s als huisvesting, milieu en maatschappelijke betrokkenheid. Dit zijn dan ook dimensies die aandacht verdienen, aldus Otto Raspe.

Samenwerking essentieel

Dan is er nog de belangrijke constatering dat er een tweedeling is ontstaan tussen grote en kleine bedrijven in Nederland. De eerste kunnen de veranderingen en transities goed aan. De kleinere bedrijven hebben echter moeite om te volgen. Ze missen veelal de tijd om kennis op te doen en zien daardoor geen direct profijt voor de eigen bedrijfsvoering. Daardoor hebben de kleinere bedrijven weinig verandervermogen en moeten ze worden meegenomen in de transities. Samenwerking is essentieel om deze groep te bereiken en mee te krijgen. Daarom stelt Otto Raspe: als een regio goed is georganiseerd, dan is dit ook positief voor brede welvaart.

Keuzes maken

Een laatste aanbeveling uit het onderzoek gaat over slim systematische keuzes maken. Kies samen een duidelijke stip op de horizon, is de boodschap. De thema’s van de economische agenda van Economie071 moeten we daarom samen goed doordenken. Deze presentatie gaf ons veel inzichten daarvoor.

 

Bron: De kansen voor brede welvaart in regio Leiden – Economie071