1

Crisisteam Economie steunt ondernemers en bereidt zich voor op veilige opening

Geplaatst op Friday, January 15nieuws

Beste ondernemer,

Dinsdag 12 januari kondigde premier Rutte de verlenging van de lockdown aan. Dat is nodig omdat er nog te veel besmettingen zijn. Voor velen geen onverwachte boodschap, maar dat maakt de gevolgen ervan niet minder hard. Steeds meer ondernemers komen verder in de problemen, ondanks het steunpakket van de Rijksoverheid. 

Werkzaamheden crisisteam

Het crisisteam Economie* is achter de schermen hard voor u aan de slag. Via onze website www.leiden.nl/ondernemers-corona , mailings, nieuwsbrieven en social media informeren we u over de mogelijkheden voor steun vanuit de Rijksoverheid en de lokale regelingen. We werken enerzijds aan het organiseren van acute hulp, bijvoorbeeld schuldhulpverlening en hulp bij heroriëntatie voor als de financiële steun niet toereikend is (zie toelichting verderop). We organiseren bijeenkomsten voor ondernemersverenigingen over omgaan met stress. En we zijn een stimuleringsfonds gestart voor ondernemers.

En anderzijds zetten we de voorbereidingen voor herstelcampagnes voort. Zoals de Liever in Leiden-campagne (met focus op lokaal kopen), Trakteer Jezelf Op Leiden voor het opnieuw aantrekken van bezoekers uit de regio naar onze stad en mogelijkheden voor het uitbreiden van terrassen voor de lokale horeca. 

Ondertussen wordt er ook doorgewerkt aan nieuwe beleidsstukken die onze stad Leiden klaar maken voor het herstel na de crisis. Zoals een nieuwe visie op de bezoekerseconomie, een nieuw beleid over retail en markt, een nieuwe horecavisie en het verder verbeteren van de openbare ruimte. Hierover is de gemeente in overleg met jullie vertegenwoordigers van Ondernemend Leiden, BV Leiden en Centrummanagement Leiden. 

Schuldhulpverlening en hulp bij heroriëntatie

We weten dat de steunpakketten van de Rijksoverheid voor veel ondernemers nauwelijks voldoende zijn om het hoofd boven water te houden in deze crisis. En we weten tegelijk ook dat dit niet voor iedereen geldt. Hoe zuur dit ook is. Voor ondernemers die overwegen te stoppen met hun onderneming en / of ondernemers die hulp nodig hebben bij schulden, richten we nu een informatiepunt in waar zij terecht kunnen voor informatie en naar de juiste instanties kunnen worden verwezen. Binnenkort leest u hier meer over op de informatiepagina www.leiden.nl/ondernemers-corona. Hebt u nu al een vraag, neem dan contact op met uw ondernemersvereniging of een van de accountmanagers van de gemeente Leiden via telefoonnummer 14 071. 

Contact

Hoewel het vaccinatieprogramma is gestart en er licht is aan het einde van de tunnel, duurt het nog even voor  de coronacrisis ten einde is. We moeten elkaar de komende tijd blijven opzoeken en steunen. We horen ook graag van u wanneer u behoefte heeft aan meer informatie of andere vormen van contact.

Namens de stuurgroep van het crisisteam Economie, wensen we u veel sterkte toe. 

Yvonne van Delft, wethouder Werk en Inkomen, Economie en Cultuur

Paul Dirkse, wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Martijn van Pelt, VNO-NCW Rijnland

Nico Tates, Ondernemend Leiden

 

*Het crisisteam economie bestaat uit afgevaardigden van: Ondernemend Leiden, Hoteloverleg, Bedrijvig Leiden, Centrummanagement Leiden, VNO-NCW Rijnland, KHN, gemeente Leiden, Leiden Marketing, Ondernemersfonds Leiden, OV Bio Science Park, Business Platform Schipholweg- Schuttersveld, Vastgoed Binnenstad Leiden en BV Leiden.