1

Brandbrief tijdspad Zero Emissie Stadslogistiek

Geplaatst op maandag 7 augustusnieuws

Centrummanagement Leiden, Ondernemend Leiden, VNO-NCW Rijnland en de gemeente Leiden zetten zich samen met Transport en Logistiek Nederland, Evofenedex, Techniek Nederland, Horeca Nederland afdeling Leiden en Zuid-Holland Bereikbaar volop in om op 1 januari 2025 een zero-emissiezone in te voeren voor de Leidse binnenstad inclusief het Stationspleingebied.

Een belangrijke en met de ondernemersverenigingen overeengekomen voorwaarde is dat de aanpassing van de bedrijfsvoering die hiervoor nodig is haalbaar en betaalbaar blijft voor de ondernemer. Tijdens een grote stadsbijeenkomst over zero emissie stadslogistiek op 19 juni jl. bleek dat vooral bij het mkb en zzp’ers nog veel zorgen, vragen en onduidelijkheid leven over het overheidsbeleid rondom de invoering van de zero-emissiezone.

Daarom hebben Centrummanagement Leiden, Ondernemend Leiden, VNO-NCW Rijnland en de gemeente besloten om een brandbrief te schrijven naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met deze brief vragen wij aandacht voor de stappen die nodig zijn om zorgvuldig en op tijd voorbereid de zero-emissiezone in te voeren.