Bestuurder SHOPJA presenteert vol trots ‘Mijn Wijk’ magazine tijdens inspraak in raadsvergadering

Geplaatst op vrijdag 24 novembernieuws

Peter Gorgoni, voorzitter van SHOPJA! en tevens bestuurslid van Ondernemend Leiden, heeft donderdag 16 november namens zes wijkwinkelcentra ingesproken tijdens de vergadering van de commissie Werk en Middelen te Leiden. Daarbij presenteerde hij de raadsleden  het onlangs gelanceerde ‘Mijn Wijk’ magazine. Peter vertelde daarbij; ‘Met volle trots praat ik hier over meer dan honderd verhalen van de wijkwinkelcentra. En over de mensen die daar wonen, werken en boodschappen doen. Dit blad staat voor Leiden’.

Peter sprak vanuit zijn hart over de toegevoegde waarde van fijne wijkwinkelcentra in alle wijken van Leiden. In de vorm van ontmoetingsplaats, stimulans voor de sociale cohesie en aandacht voor de bewoners.  Naast alle positieve ontwikkelingen op dit gebied uitte Peter ook een punt van zorg; hij betreurt het dat de gemeente ondanks de toegevoegde waarde naar zijn idee te weinig aandacht schenkt aan de wijkwinkelcentra: “Ik vind, en velen met mij, met alle respect voor de binnenstad, dat er teveel aandacht naar de binnenstad gaat en te weinig naar de wijkwinkelcentra. Stadsbreed is niet alleen het centrum, maar ook de wijkwinkelcentra”. In Peters betoog klonk door dat het niet zozeer zou moeten gaan om het stimuleren van het een of het ander. Maar om een versterking van de bredere Leidse winkel en wijkbeleving en de cohesie die daaruit ontstaat.

Raadsleden reageerden positief op Peters verhaal en als mooie afronding van zijn inspraak werd direct een afspraak met raadsleden gemaakt om gezamenlijke schouwen met elkaar uit te gaan voeren! Bovendien kreeg hij van het CDA een taart met mooie dankwoorden: ‘Dank voor het op de kaart zetten van onze geweldige wijkwinkelcentra’.