1

190 miloen voor het opwaarderen van het Leids Stationsgebied

Geplaatst op donderdag 17 novembernieuws

Deze week is bekend geworden dat het Rijk 190 miloen investeert in het opwaarderen van Leids Stationsgebied. Vanwege de groei van het aantal inwoners in Leiden en de regio, neemt ook het aantal reizigers dat gebruikmaakt van het Knooppunt Leiden Centraal de komende jaren sterk toe. Om het stationsgebied en het station zelf voor te bereiden op de toekomst start de gemeente samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, NS, de provincie Zuid-Holland en het Leids Universitair Medisch Centrum een zogeheten ‘MIRT-verkenning’ voor het gebied. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

We zetten ons al jaren, samen met onze partners, in om het stationsgebied aan te pakken. Dat dit nu gaat gebeuren is geweldig nieuws! Ondernemend Leiden heeft, samen met Centrummanagement Leiden, de wethouder Ashley North per brief (zie bijlage) gevraagd om ruimte te creëren in het nieuwe ontwerp voor een tramverbinding en een aantrekkelijke verbinding tussen het centrum en Leiden Bio Science Park. De komende tijd zullen wij deelnemen aan de diverse overleggen en de ontwikkelingen op de voet volgen om de belangen van ondernemers te borgen in de toekomstige plannen.

Voor het hele persbericht verwijzen we naar: https://sleutelstad.nl/2022/11/14/rijk-steekt-190-miljoen-in-opwaardering-leids-stationsgebied/