vr

3 feb

UITNODIGING: Werkbezoek ‘Duurzame Stadsdistributie en veilige winkelcentra’

16:00:00event

Vanaf 2025 mogen alleen schone vervoersmiddelen voor goederenvervoer de binnenstad en het Stationspleingebied van Leiden nog in. De maatregelen moeten er voor gaan zorgen dat het aantal verkeersbewegingen afneemt en de luchtkwaliteit verbeterd. Om dit doel te bereiken is een enorme transitie nodig die gepaard gaat met de nodige uitdagingen.Welke impact heeft de transitie bijvoorbeeld op de infrastructuur van de stad? Hoe bereiden ondernemers zich voor op de komst van ZES, Is (gebundeld) vervoer over water een goed alternatief? Kan de gemiddelde ondernemer, ook al getroffen door de corona- en energiecrisis, zijn wagenpark wel vervangen? Zijn er genoeg oplaadpunten voor elektrische voertuigen? Deze vragen staan onder andere centraal in het eerste deel van het werkbezoek.

Schone en veilige winkelcentra

Onmisbaar voor een leefbare stad zijn ook de wijkwinkelcentra. Het zijn de gebieden waar de dagelijkse boodschappen worden gedaan en ze spelen een belangrijke rol als sociale ontmoetingsplek voor de omwonenden. Dat neemt niet weg dat de wijkwinkelcentra tegen problemen aanlopen. Men voelt zich er niet altijd veilig en scheve tegels, onkruid en zwerfafval zijn voor de bezoekers en ondernemers een doorn in het oog. Gemeente en ondernemers hebben de handen ineen geslagen om dit te verbeteren. Hoe? Dit laten we zien tijdens het tweede deel van het werkbezoek aan de hand van een praktijkcase.

Bent u er ook bij?

Het werkbezoek is  speciaal georganiseerd voor de leden van de commissie ‘Leefbaarheid & Bereikbaarheid’ en de commissie ‘Werk en middelen’, wethouders, bestuurders, ondernemers en stakeholders. Indien raadsleden van andere commissies ook bij het werkbezoek willen zijn dan is dit uiteraard toegestaan. We gaan in gesprek met ondernemers over de impact van Zero Emissie Stadsdistributie, kijken naar alternatieven manieren van bevoorraden en beoordelen zelf het onderhoudsniveau van De Luifelbaan.

We starten om 16:00 uur bij de Sligro aan de Rooseveltstraat 57. Van daaruit gaan we naar verschillende locaties. We sluiten om 18:00 af met een gezamenlijke borrel.

Programma

16.00 uur: Inloop bij aanvangslocatie, Sligro te Leiden

16.10 uur:  Welkomstwoord door Erwin Roodhart, Manager Stadsbreed, Ondernemend Leiden

16:20 uur: Wat zijn de do’s en don’ts bij de invoering van Zero Emissie Zones? Door Arno de Jong, Vestigingsdirecteur, Sligro Leiden

16:50 uur: Duurzame stadsdistributie over water Door Peter de Bruijn, Circle Line Logistics, en Menno Mevissen, Vestigingsmanagers City Hub

17:15 uur: Zijn de wijkwinkelcentra schoon, heel en veilig? Door Koen de Wit, Voorzitter ondernemersvereniging De Luifelbaan en Peter Gorgoni, Voorzitter ShopJa!

17:45 uur: Afsluitende borrel bij café Barrera aan het Rapenburg. 

Aanmelden kan via: https://forms.gle/JDhfpy5TEzk5LqzW7

Sligro Rooseveltraat 57