zo

21 mei - 21 jun

Sessie Ruimte voor werk

14:30:00event

Wij nodigen u graag uit voor de vervolgsessie ‘ruimte voor werk’ op woensdag 21 juni. Samen met u, ondernemers en partners in onze stad, denken we graag na over de wijze waarop we ruimte voor werk in de stad in de toekomst kunnen behouden en realiseren. Dit is opgenomen in de Omgevingsvisie Leiden 2040 en ook een van de uitgangspunten in het beleidsakkoord 2022-2026: ‘Samen leven in Leiden’
 
Op 2 november 2022 hebben wij een inspirerende aftrap gehad op dit thema. Daar hebben wij, samen met jullie, gesproken over waarom voldoende ruimte voor werken zo belangrijk is. Het opstellen van een ontwikkelagenda en het aanstellen van een ruimtemaker zijn twee ideeën die zijn ontstaan deze sessie. Wij benutten deze vervolgsessie graag om met jullie in gesprek te gaan over de randvoorwaarden en spelregels die moeten landen in de ontwikkelagenda. Dit doen wij samen met Kickstad, een bureau voor duurzame stadsontwikkeling dat bekend is met dit vraagstuk. Ook geven wij graag een update over de ruimtemaker.
 
Velen van jullie waren er op 2 november bij. Mocht u hier niet bij zijn geweest, dan is dat geen probleem om deze vervolgbijeenkomst bij te wonen. U bent van harte welkom om mee te denken over de toekomst van de Leidse economie.
 
Aansluitend vindt om 17.00 uur de jaarlijkse ondernemersborrel plaats. U bent welkom om na de vervolgbijeenkomst in het stadhuis te blijven voor nog meer gezelligheid en de mogelijkheid om te netwerken. U ontvangt voor de ondernemersborrel 2023 een aparte uitnodiging.
 
Ik hecht veel waarde aan uw inbreng en wil dat gedeeld draagvlak de basis vormt voor het economisch en ruimtelijk beleid van de komende jaren. Ik hoop u dan ook te verwelkomen op 21 juni om 14.30 uur (inloop is vanaf 14.15 uur).
 
U kunt uw aanwezigheid bevestigen via j.ooms@leiden.nl
(Jeroen Ooms, accountmanager bedrijven)

Stadsfoyer, Stadhuis Leiden