ma

30 okt

Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit (DuMo)

09:00:00event

Nederland is koploper op het gebied van duurzame mobiliteit. Zo zien we een unieke fietsinfrastructuur, een intensief openbaarvervoerssysteem, toenemend elektrisch vervoer en proactief overheidsbeleid dat duurzaamheid promoot. Bovendien heeft Nederland duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit creëert een positieve omgeving om ook het transport in de stad duurzamer te maken. Toch zijn er ook grote uitdagingen om mobiliteit in de stad te verduurzamen, bijvoorbeeld in de aanpassing van bestaande infrastructuur en openbare ruimtes. Ondanks deze uitdagingen zijn er grote kansen voor iedereen. Het verduurzamen van transport leidt tot een leefbare stad met schonere lucht, een betere volksgezondheid en een hogere levenskwaliteit in steden.

Tijdens deze conferentie wordt er gesproken over de kansen en uitdagingen die verduurzaming met zich meebrengen. Hiervoor zullen diverse onderwerpen de revue passeren, denk aan: duurzame logistiek, laadinfrastructuur voor burgers en logistiek en allerlei soorten mobiliteit als deelmobiliteit en City Deal Fietsen. 

Onze Leidse wethouder Ashley North zal aldaar ook spreken!

Programma 
09.00 – 10.00 uur inloop en registratie
10.00 – 11.30 uur plenaire opening
11.45 – 16.45 uur deelsessies (tussen 12.30 tot 13.30 uur lunch)
16.30 – 17.30 uur netwerkborrel

Ondernemend Leiden is vertegenwoordigd bij het congres, jij komt toch ook? Aanmelden kan via: https://www.nationaleconferentieduurzamemobiliteit.nl/registreren/

 

Westkanaaldijk 7, Utrecht