Ondernemend Leiden

Ondernemend Leiden is een stichting opgericht in 2013 door en voor ondernemers, als formele voortzetting van een al langer bestaand samenwerkingsverband van ondernemerskoepels.

Leidse ondernemerskoepels
Ondernemend Leiden is trots dat zij sinds haar oprichting een grote diversiteit van Leidse ondernemerskoepels verenigd heeft: Leiden Bio Science Park, Bedrijvig Leiden, BV Leiden, Centrummanagement Leiden, Hoteloverleg Leiden, Ondernemersfonds Leiden, Topsport Leiden, SHOPJA!, het voortgezet onderwijs en tot slot het wetenschappelijk onderwijs. Daarmee vertegenwoordigt Ondernemend Leiden een breed scala aan Leidse ondernemers, zowel binnen als buiten de singels.

De achterban
De rijkgeschakeerde achterban telt 9.000 ondernemingen en 67.000 arbeidsplaatsen. Ondernemend Leiden heeft bovendien een uniek signatuur: zij wordt niet gesubsidieerd, maar gefinancierd vanuit een trekkingsrechtsysteem. Concreet betekent dit dat Ondernemend Leiden gefinancierd wordt uit een door de ondernemers betaalde opslag op de OZB heffing, welke Ondernemersfonds Leiden beheert.

Stadsbreed werkgebied
Onderscheidend vermogen van Ondernemend Leiden is dat het autonoom opereert vanuit eigen middelen en zich inzet voor stadsbrede ondernemersbelangen.

Text

Projecten

Bedrijventerreinen in de Energietransitie

Dit jaar zijn we binnen Economie071 gestart met het project ‘Bedrijventerreinen in de Energietransitie’. Dit project is overgenomen vanuit onze ‘10 Economische Projecten’, waarmee we tot concrete projecten komen om de veerkrachtig van de Leidse economie te vergroten. Bedrijventerreinen bieden een grote kans in de verduurzamingsopgave, denk bijvoorbeeld aan alle daken die we vol kunnen leggen met zonnepanelen. Echter, ondernemers die willen verduurzamen lopen tegen tal van barrières aan.

Daarom brengen we binnen dit project de kaders, randvoorwaarden en de afhankelijkheden van de verduurzamingsopgave in kaart. We kijken daarbij naar een ouder bedrijventerrein dat al is verduurzaamd, een ouder bedrijventerrein dat nog moet gaan verduurzamen en een nieuw bedrijventerrein. De lessen die we hieruit trekken gebruiken we om een ‘gereedschapskist’ te maken waarin alle voorwaarden staan om te verduurzamen. Denk aan voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet, de mogelijkheid om zonnepanelen te verzekeren, duidelijkheid in regelgeving vanuit de overheid en financiële ondersteuning. Deze punten waar ondernemers tegenaanlopen nemen we mee in onze gesprekken met de lokale en regionale overheden. Ook is het de bedoeling dat ondernemers die actief zijn in andere gebieden gebruik kunnen maken van de ‘gereedschapskist’. Zo zorgen we ervoor dat alle bedrijven die dat willen, zo snel mogelijkheid duidelijkheid krijgen over hoe ze kunnen verduurzamen en niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.

Text

MKB-Deal Digitalisering

Het mkb is de ruggengraat van onze economie en maatschappij. Met de MKB-Deal Digitalisering willen we ondernemers in het mkb helpen om hun bedrijfsvoering te digitaliseren. Dit doen we binnen het regionale samenwerkingsverband Economie071 en samen met onze lokale en regionale partners.

De wereld om ons heen digitaliseert namelijk snel. Dit raakt iedereen in de samenleving en dus ook het mkb. We willen dat ondernemers de mogelijkheden krijgen om de kansen van digitalisering te omarmen, zoals efficiënter werken met een digitaal voorraadsysteem, het opzetten van een webshop of een online betalingssysteem.

Met een stimuleringsprogramma worden kennissessies georganiseerd en kunnen ondernemers een voucher tot €1.000,- aanvragen voor het digitaliseren van hun bedrijfsvoering.

Text

Het Leids Stimuleringsfonds

Om de veerkrachtigheid van de Leidse economie te vergroten en ondernemers met innovatieve ideeën financieel te ondersteunen, hebben we in het holst van de coronacrisis het Leids Stimuleringsfonds opgericht. Het fonds is een samenwerking tussen meerdere ondernemersverenigingen, het Ondernemersfonds en de Gemeente Leiden. Het doel is om ondernemers met een innovatief idee op het gebied van ‘economische veerkracht’ of ‘mentaal welzijn’ financieel een zetje in de rug te geven en hen te voorzien van advies. Ondernemers met een innovatief idee waarmee de veerkrachtigheid en de duurzaamheid van de Leidse economie wordt vergroot, kunnen een aanvraag indienen bij het Leids Stimuleringsfonds. Meerdere initiatieven hebben al een toekenning gekregen, waaronder ‘Water in the Cloud’, waarmee met een innovatief systeem water wordt gegeven aan het groen in de stad zonder water te verspillen.

Text