Ondernemend Leiden

Ondernemend Leiden is een stichting opgericht in 2013 door en voor ondernemers, als formele voortzetting van een al langer bestaand samenwerkingsverband van ondernemerskoepels.

Leidse ondernemerskoepels
Ondernemend Leiden is trots dat zij sinds haar oprichting een grote diversiteit van Leidse ondernemerskoepels verenigd heeft: Leiden Bio Science Park, Bedrijvig Leiden, BV Leiden, Centrummanagement Leiden, Hoteloverleg Leiden, Ondernemersfonds Leiden, Topsport Leiden, SHOPJA!, het voortgezet onderwijs en tot slot het wetenschappelijk onderwijs. Daarmee vertegenwoordigt Ondernemend Leiden een breed scala aan Leidse ondernemers, zowel binnen als buiten de singels.

De achterban
De rijkgeschakeerde achterban telt 9.000 ondernemingen en 67.000 arbeidsplaatsen. Ondernemend Leiden heeft bovendien een uniek signatuur: zij wordt niet gesubsidieerd, maar gefinancierd vanuit een trekkingsrechtsysteem. Concreet betekent dit dat Ondernemend Leiden gefinancierd wordt uit een door de ondernemers betaalde opslag op de OZB heffing, welke Ondernemersfonds Leiden beheert.

Stadsbreed werkgebied
Onderscheidend vermogen van Ondernemend Leiden is dat het autonoom opereert vanuit eigen middelen en zich inzet voor stadsbrede ondernemersbelangen.

Text