Duurzaamheid en Veerkracht

Een duurzame en veerkrachtige economie

Onze huidige economie loopt tegen tal van grenzen aan. Grenzen waardoor we op de pof leven van huidige en toekomstige generaties. Om Leiden voor te bereiden op de kansen en uitdagingen van morgen lopen de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) als groene draad door al onze acties en voorstellen. Waar de coronacrisis bepaalde zwakheden in onze economie aantoonde, zien we nu dat onze afhankelijkheid van fossiele energie veel bedrijven opzadelt met torenhoge energierekeningen.

Op de korte termijn vereist dit steun om ondernemers de winter door te helpen. We vragen de gemeente daarom te kijken of er mogelijkheden zijn qua lastenverlichting, kostbare maatregelen uit te stellen of om subsidies om sneller te verduurzamen. Op de lange termijn willen we de veerkrachtigheid van onze economie vergroten, door te verduurzamen, te innoveren en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en andere grondstoffen. Daarom werken we binnen Economie071 aan een gereedschapskist waarin alle kaders en randvoorwaarden staan om ondernemers te helpen bij de verduurzaming. Ook omarmen we de plannen voor een circulaire economie, waarbij bijvoorbeeld de reststromen van het ene bedrijf kunnen worden gebruikt door het andere bedrijf.

Naast verduurzaming willen we de veerkrachtigheid van de Leidse economie vergroten, onder andere door digitalisering van de bedrijfsvoering. Ondernemend Leiden gelooft dat innovatie daarbij van onderop komt, vanuit onze ondernemers die dagelijks prachtige producten en diensten afleveren. Van de gemeente verwachten we dat er duidelijkheid wordt geschept. Duidelijkheid over hoe we de toekomst in gaan richten, duidelijkheid waar ondernemers in moeten investeren, duidelijkheid over waar men kan ondernemen en vooral duidelijkheid over huidige en toekomstige regelgeving. Zodra de gemeente de goede voorwaarden schept en ondernemers helpt met deze uitdaging, kunnen we gezamenlijk bouwen aan een duurzame economie. Een economie die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen en overige grondstoffen en dus minder vatbaar is voor wereldwijde ontwikkelingen.

Projecten

Bedrijventerreinen in de Energietransitie

Dit jaar zijn we binnen Economie071 gestart met het project ‘Bedrijventerreinen in de Energietransitie’. Dit project is overgenomen vanuit onze ‘10 Economische Projecten’, waarmee we tot concrete projecten komen om de veerkrachtig van de Leidse economie te vergroten. Bedrijventerreinen bieden een grote kans in de verduurzamingsopgave, denk bijvoorbeeld aan alle daken die we vol kunnen leggen met zonnepanelen. Echter, ondernemers die willen verduurzamen lopen tegen tal van barrières aan.

Daarom brengen we binnen dit project de kaders, randvoorwaarden en de afhankelijkheden van de verduurzamingsopgave in kaart. We kijken daarbij naar een ouder bedrijventerrein dat al is verduurzaamd, een ouder bedrijventerrein dat nog moet gaan verduurzamen en een nieuw bedrijventerrein. De lessen die we hieruit trekken gebruiken we om een ‘gereedschapskist’ te maken waarin alle voorwaarden staan om te verduurzamen. Denk aan voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet, de mogelijkheid om zonnepanelen te verzekeren, duidelijkheid in regelgeving vanuit de overheid en financiële ondersteuning. Deze punten waar ondernemers tegenaanlopen nemen we mee in onze gesprekken met de lokale en regionale overheden. Ook is het de bedoeling dat ondernemers die actief zijn in andere gebieden gebruik kunnen maken van de ‘gereedschapskist’. Zo zorgen we ervoor dat alle bedrijven die dat willen, zo snel mogelijkheid duidelijkheid krijgen over hoe ze kunnen verduurzamen en niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.

Text

MKB-Deal Digitalisering

Het mkb is de ruggengraat van onze economie en maatschappij. Met de MKB-Deal Digitalisering willen we ondernemers in het mkb helpen om hun bedrijfsvoering te digitaliseren. Dit doen we binnen het regionale samenwerkingsverband Economie071 en samen met onze lokale en regionale partners.

De wereld om ons heen digitaliseert namelijk snel. Dit raakt iedereen in de samenleving en dus ook het mkb. We willen dat ondernemers de mogelijkheden krijgen om de kansen van digitalisering te omarmen, zoals efficiënter werken met een digitaal voorraadsysteem, het opzetten van een webshop of een online betalingssysteem.

Met een stimuleringsprogramma worden kennissessies georganiseerd en kunnen ondernemers een voucher tot €1.000,- aanvragen voor het digitaliseren van hun bedrijfsvoering.

Text

Het Leids Stimuleringsfonds

Om de veerkrachtigheid van de Leidse economie te vergroten en ondernemers met innovatieve ideeën financieel te ondersteunen, hebben we in het holst van de coronacrisis het Leids Stimuleringsfonds opgericht. Het fonds is een samenwerking tussen meerdere ondernemersverenigingen, het Ondernemersfonds en de Gemeente Leiden. Het doel is om ondernemers met een innovatief idee op het gebied van ‘economische veerkracht’ of ‘mentaal welzijn’ financieel een zetje in de rug te geven en hen te voorzien van advies. Ondernemers met een innovatief idee waarmee de veerkrachtigheid en de duurzaamheid van de Leidse economie wordt vergroot, kunnen een aanvraag indienen bij het Leids Stimuleringsfonds. Meerdere initiatieven hebben al een toekenning gekregen, waaronder ‘Water in the Cloud’, waarmee met een innovatief systeem water wordt gegeven aan het groen in de stad zonder water te verspillen.

Text