Deel je plan

Dien je aanvraag met plan vandaag nog in!

Leids Stimuleringsfonds selecteert kansrijke initiatieven en honoreert deze met een financiële startondersteuning. De steunbedragen bevinden zich in de range € 5.000 – € 50.000. Ben je bezig met een initiatief dat Leiden veerkrachtiger maakt? Elke kalendermaand is er een aanvraagronde.

Dien je aanvraag en plan in: uiterlijk op de laatste woensdag van de maand. (30 september, 28 oktober, 25 november, 30 december etc.)

Let bij het indienen van je plan goed op de volgende voorwaarden:

 • projectplan (max. 3 pagina’s)
 • duidelijke maar kernachtige omschrijving van doel,
  inspanningen/activiteiten, het verwachte resultaat,
  een planning, een begroting en een dekkingsplan
 • NAW-gegevens penvoerder
 • samenwerkingsovereenkomst partners
 • indien van toepassing: uittreksel KvK
  (tekenbevoegdheid), jaarrekening 2019, offertes

 

 

Deel je plan

Vul hier een korte omschrijving van je plan in
Graag uploaden in PDF formaat!