De voorbeelden

Zij gingen je voor...

Onderstaande plannen zijn door de beoordelingscommissie ‘goedgekeurd’ en hebben een bedrag toegekend gekregen vanuit het Leids Stimuleringsfonds.

De eerste drie plannen die ondersteuning krijgen presenteerden zich ook tijdens een speciale mini-talkshow over het Leids Stimuleringsfonds:

Water in the Cloud

Een ingenieus systeem meet of het groen in de stad water nodig heeft of niet. De initiatiefnemers zien Leiden als een proeftuin. “Deze oplossing zal zowel voor de stad Leiden als de betrokken groenbedrijven zorgen voor een efficiëntere en duurzamere manier van werken. Als we zien dat het werkt in Leiden, willen we graag breder uitrollen in Nederland en mogelijk zelfs daarbuiten”, zegt Mischa Griffioen namens de initiatiefnemers.

Team Horizon

Een samenwerkingsverband dat ontstaan is met dank aan de coronacrisis. Joris Nuiver van Bureau Nuiver legt het uit: “Team Horizon is een unieke alliantie tussen HBK, Bureau Nuiver en Daylight. Dit project is in het leven geroepen om Leidse ondernemers en organisaties sterker uit de coronacrisis te helpen. Een klein, multidisciplinair team maakt in een korte periode een inspirerend en financieel degelijk aanvalsplan voor ondernemers in nood. Nieuwe kansen vinden én verzilveren, dat is ons doel.”

Leiden Hub of Positive Technology en VR

Dit project is uit zowel economisch als maatschappelijk oogpunt ontstaan. “VR-antastisch, dat is de Virtual Reality-beleving die wij gaan brengen bij bedrijven en instellingen in Leiden en de regio. Met dank aan VR vergaderen we weer echt samen en kunnen kinderen weer bij hun ouders op bezoek in het verpleeghuis. Zelfs tijdens een lockdown. Wij zijn het Leids Stimuleringsfonds erg dankbaar voor de toekenning van dit bedrag”, zegt Désirée Rosier namens het collectief.

Inventeers

Inventeers stimuleert Leidse regio en draagt bij aan innovatie. Jasper Neuteboom van Inventeers legt uit: “vanuit de Connected Electronics Academy gaan topstudenten samen met professionele ingenieurs van Inventeers een goed product ontwikkelen voor Leidse bedrijven die willen innoveren. Dit kan een onderzoeksrapport, proof of concept of een werkend prototype zijn.”

Eduroam

Eduroam zorgt ervoor dat studenten en onderzoekers op een veilige manier gebruik kunnen maken van het draadloze netwerk van hun onderwijs- of onderzoeksinstelling. Dit netwerk wil eduroam overal in Leiden beschikbaar stellen. Martijn Bulthuis: “Door de brede beschikbaarheid van eduroam kunnen structureel meer congressen en bijeenkomsten worden verworven. Studenten en onderzoekers zullen meer gebruik maken van de Leidse horeca. En de stad is aantrekkelijker voor extra bezoekers tijdens het European City of Science jaar in 2022.”

Leiden Made

Leiden Made is een collectief van 4 Leidse zelfstandige makers, met lokaal gemaakte duurzame producten. Leiden Made biedt  aan 24 Leidse Makers (2 per maand) een podium in de winkel om en hen laagdrempelig een kans geven om commerciële kennis en ervaring op te doen via verkoop van hun producten. Dit leidt tot een duurzame versterking van de Leidse economie en verrijkt het winkelaanbod in de binnenstad met het duurzaam, lokale aanbod.

Fluss

Fluss wil Leidse wateren schoner maken. Nederland heeft Europa’s vieste oppervlaktewaterkwaliteit. Ongezuiverd toiletwater lozen door plezier- en rondvaartboten draagt hieraan bij, wat verboden is. Het lozen van gezuiverd afvalwater met een gecertificeerd zuiveringssysteem aan boord is wel toegestaan. Ook de Leidse rederijen zullen aan deze eis moeten voldoen. Daarnaast schaadt de slechte waterkwaliteit de horeca-inkomsten door minder zwemrecreatie. Fluss wil de oplossing gaan bieden door het eerste gecertificeerde, compacte en betaalbare zuiveringssysteem te ontwikkelen.

Website Fluss

HealthInnovators

Stichting HealthInnovaitors biedt vernieuwende perspectieven op (komende) zorguitdagingen. Onder leiding van vooraanstaande consultants gaan multidisciplinaire studententeams aan de slag met data-gedreven en AI-vraagstukken in de zorg. We verstrekken duurzaam advies aan zorginstellingen en bedrijven om hun activiteiten toekomstbestendig te maken. HealthInnovaitors fungeert als laagdrempelige ondersteuning voor Leidse bedrijven en zorginstanties in hun transformaties op AI gebied, terwijl we tegelijkertijd bijdragen aan het opleiden van toekomstige professionals. Ons initiatief introduceert Leidse studenten in de interessante wereld van medische technologie, wat als springplank dient voor hun toekomstige carrières.

Website HealthInnovators

Cliq

Cliq Talents, Blockbook en PLNT Students slaan de handen ineen om samen Leidse studenten te kunnen ontwikkelen tot studenten die een serieuze bijbaan kunnen vervullen bij Leidse ondernemingen. Ze ontwikkelen studenten professioneel en matchen ze aan een bedrijf wat past bij hun ambities. Hierdoor kunnen studenten naast hun studie al een bijdrage leveren aan de krappe Leidse arbeidsmarkt. Daarnaast nemen ze de zorgen weg die Leidse ondernemingen kunnen hebben over het werken met studenten.

Website Cliq

Liever in Leiden Restaurantweek

Met de Liever in Leiden Restaurantweek gaan gasten op culinaire ontdekkingstocht in de Leidse binnenstad. Aan de hand van een vragenlijst worden gasten ingedeeld bij een restaurant, om hen zo kennis te laten maken met het horeca-aanbod van Leiden. De eerste editie van de Restaurantweek was met vele honderden bezoekers een groot succes. Met de ondersteuning van het Leids Stimuleringsfonds kan de organisatie professionaliseren: ze automatiseren het indelen van gasten bij restaurants en zetten in op betere marketing. Leidse horeca ondernemers krijgen door de restaurantweek een steuntje in de rug in een periode waarin het normaal rustig is in de restaurants.

Website Restaurantweek