Economische toekomstvisie

Leiden moet een stad blijven voor iedereen. Een plek waar iedereen kan werken, wonen, ondernemen, recreëren en waar het leefklimaat aan de hoogste standaard voldoet. Daarom hebben Leidse ondernemers samen nagedacht over hoe we als stad kunnen investeren in de toekomst. Hoe we kunnen zorgen voor economisch herstel, ontwikkeling en innovatie. Hoe we de kansen en uitdagingen van morgen kunnen omarmen en gezamenlijk op zoek gaan naar een nieuw economisch cluster, passend bij het DNA van de stad. Kortom hoe we volop kunnen inzetten op duurzaam herstel en het vergroten van de veerkracht van de Leidse economie. Alles komt samen in onze economische toekomstvisie, bestaande uit het Leids Economisch programma en de Economische Projecten. Daarbij is gekeken naar de vier (economische) clusters die Leiden rijk is: de bezoekerseconomie, het Leiden Bio Science Park, de bedrijventerreinen en de wijkwinkelcentra.

Het Leids Economisch Programma
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen denken ondernemers graag mee over de ‘economie van morgen’. Zodoende roepen we met het Leids Economisch Programma de gemeente op om samen met de ondernemers volop in te zetten op een duurzaam economisch herstel en met toekomstbestendig beleid de economische veerkracht te vergroten. Daarbij is het belangrijk de kansen en uitdagingen van morgen te omarmen en op zoek te gaan naar een nieuw economisch cluster, passend bij het DNA van de stad. Door nu gezamenlijk de juiste keuzes te maken, waarbij ondernemers duidelijkheid krijgen voor de lange termijn, blijft Leiden een stad voor iedereen!

Economische Projecten
Samen met onze partners komen we met tien economische projecten en beleidsvoorstellen voor een duurzaam en economisch veerkrachtig Leiden. Deze tien punten komen uit het Leids Economisch Programma en de komende jaren zetten we ons hier volledig op in. Daarbij voelen we onze verantwoordelijkheid om samen te bouwen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Leiden en daarom willen we deze projecten samen met de gemeente en andere stakeholders oppakken. Ook gaan we graag met regionale partijen in gesprek om te kijken of er op bepaalde punten mogelijkheden zijn voor een regionale samenwerking.

Een duurzame economische ontwikkeling
Onder het motto ‘als we het doen, laten wet het dan goed doen’, roepen we met onze economische toekomstvisie op tot een duurzame economische ontwikkeling. Daarom lopen de Sustainable Development Goals (SDGs), ofwel de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als een rode draad door ons Leids Economisch Programma.